Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Veelgestelde vragen van patiënten

Selecteer een van de categorieën hieronder om direct naar de desbetreffende vragen te gaan.

Komt u met uw klachten in aanmerking voor een product of therapie van Medtronic?

Met betrekking tot deze specifieke vraag verwijzen we u naar uw behandelend arts/ziekenhuis. Medtronic beschikt niet over uw medische gegevens en kan hier geen advies over geven.

Bent u op zoek naar een behandeling voor uw aandoening?

Klik op de aandoening in het overzicht.

Wilt u meer weten over een product/therapie van Medtronic?

Klik op de therapie in het overzicht.

Bent u op zoek naar een behandelcentrum voor sacrale neuromodulatie in verband met blaas- of darmcontroleproblemen?

Meer informatie over deze vorm van zenuwstimulatie en een overzicht van de centra

Krijgt u binnenkort een product/therapie van Medtronic en wilt u meer weten over de ingreep?

Voor informatie over de ingreep klik op de aandoening in het overzicht.

Bent u benieuwd naar de verhalen van lotgenoten die geholpen zijn met een therapie van Medtronic?

U vindt diverse verhalen op ons Medtronic Nederland YouTube-kanaal.

Heeft u technische vragen of problemen met de producten van Medtronic Diabetes?

U kunt bellen naar 0800-3422338 of vanuit het buitenland naar 0031-45 566 8291. Voor urgente technische vragen of problemen met de insulinepomp zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op hetzelfde nummer.

Wilt u diabetesaccessoires/-hulpmiddelen bestellen?

U kunt hiervoor terecht bij uw medische speciaalzaak.

Wilt u CGM-producten bestellen met een machtiging vanuit het ziekenhuis?

U kunt mailen naar diabetes.cs@medtronic.com of bellen naar 0800-3422338.

Heeft u vragen over uw bloedglucosemeter van Bayer?

U kunt mailen via de contactpagina op de Bayer-website of tijdens kantooruren bellen naar 0800 - 235 229 37 of 0297-280682.

Heeft u vragen over de diabetes CareLink-software, het verzekeren van uw pomp, het aanvragen van een nieuwe pomp of algemene diabetesvragen?

U kunt mailen naar diabetes.benelux@medtronic.com.

Wilt u een adreswijziging doorgeven?

U kunt mailen naar diabetes.benelux@medtronic.com. Graag ook uw oude adres vermelden.

Wilt u meer weten over de diabeteshulpmiddelen die Medtronic heeft?

U vindt informatie onder Diabetesmanagement en op onze diabeteswebsite www.medtronic-diabetes.nl.

Bent u benieuwd naar de verhalen van andere gebruikers van onze diabetesmanagementproducten?

U vindt diverse verhalen op ons Medtronic Nederland YouTube-kanaal.

Waar kan ik in noodgevallen terecht met mijn ICD/pacemaker/implanteerbare hartmonitor in het buitenland?

U kunt meer informatie vinden in deze lijst met ondersteunende ziekenhuizen/centra in Europa.

Waar vind ik informatie over mijn CareLink-systeem voor controle op afstand?

Meer informatie over het CareLink-netwerk

Waar kan ik terecht met technische vragen over mijn CareLink-thuismonitor?

U kunt de CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of implanteerbare hartmonitor bereiken via
tel. 00800 266 632 82.

Hoe kom ik aan een (nieuw) ID-kaartje waar op staat dat ik een hartimplantaat heb?

Normaal gesproken krijgt u het patiëntenidentificatiekaartje van het ziekenhuis, direct na de implantatie van uw hartimplantaat. Indien u dit niet ontvangen heeft of u bent uw kaartje kwijtgeraakt, dan kunt u via Medtronic een nieuw leeg kaartje krijgen. Voor het invullen van uw medische gegevens op het kaartje verwijzen we u naar uw controlerend ziekenhuis. Medtronic beschikt niet over uw medische gegevens en kan die derhalve niet verstrekken.

Waar vind ik links en informatie over mijn hartimplantaat?

Hoe weet ik of huishoudelijke apparaten of apparatuur in mijn werkomgeving van invloed kunnen zijn op de werking van mijn hartimplantaat?

De meeste huishoudelijke apparaten en kantoor- en werkomgevingen hebben geen invloed op de werking van uw hartimplantaat.
Bepaalde elektrische en elektromagnetische apparaten kunnen echter wel de werking van uw hartimplantaat verstoren.

Kan ik een meting van de apparatuur op mijn werkplek aanvragen om te laten testen of ik hier met mijn hartimplantaat weer veilig kan werken?

Medtronic verricht zelf geen werkplekmetingen. Wij kunnen wel informatie over de toegestane veldsterktes (toegestane blootstelling) verstrekken aan artsen, inspecteurs of werkgevers om hen te helpen bepalen of er een werkplekmeting vereist is. Medtronic is ook bereid te helpen bij de beoordeling van werkplekmeetresultaten. De beslissing om bepaald werk weer te hervatten ligt volledig bij de patiënt, de werkgever en de behandelend arts.

Kan ik met mijn hartimplantaat een medisch onderzoek zoals een MRI-scan ondergaan?

MRI is een medische scan waarbij gebruikgemaakt wordt van elektromagnetische velden om een beeld te creëren van het binnenste van het lichaam. MRI-scans kunnen ernstig letsel maar ook schade aan geïmplanteerde ICD’s, pacemakers en implanteerbare hartmonitoren veroorzaken. Er zijn echter bepaalde MRI-bestendige pacemakers en ICD’s van Medtronic die geschikt zijn voor MRI-scans van het gehele lichaam, mits de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Dit laatste geldt ook voor de implanteerbare hartmonitoren van Medtronic. Laat uw behandelend arts of specialist VOOR HET ONDERGAAN VAN EEN MRI-SCAN altijd weten dat u een hartimplantaat heeft en toon ook uw ID-kaartje.

Kan ik met mijn hartimplantaat een medische behandeling zoals diathermie ondergaan?

Diathermie is een behandeling waarbij lichaamsweefsels therapeutisch worden verwarmd. Bij diathermiebehandelingen wordt gebruikgemaakt van hoogfrequente, korte golf-, microgolf- en therapeutische echografie. Diathermiebehandelingen kunnen ernstig letsel of schade aan het hartimplantaat en/of de geleidingsdraden veroorzaken. Behalve therapeutische echografie, mag u als patiënt met een hartimplantaat GEEN diathermiebehandeling ondergaan. Therapeutische echografie is het gebruik van echografie met hogere energie dan diagnostische echografie om het lichaam te verwarmen of te agiteren. Therapeutische echografie is alleen veilig als bij de behandeling een afstand van minimaal 15 cm wordt aangehouden tussen de applicator en het hartimplantaat en/of de geleidingsdraden. Laat uw behandelend arts of specialist altijd VOOR DE BEHANDELING weten dat u een hartimplantaat heeft en toon ook uw ID-kaartje.

Hebben radiozenders of beveiligingssystemen invloed op mijn hartimplantaat?

Bepaalde zenders en beveiligingssystemen kunnen invloed hebben op de werking van uw hartimplantaat.

Mag ik duiken met mijn hartimplantaat?

Met een hartimplantaat is het in principe toegestaan om te duiken. Een hartimplantaat van Medtronic is getest tot een atmosferische druk van 4 ATA. Dit komt overeen met een diepte van 30 meter. Het is echter wel verstandig om voor het duiken met uw cardioloog te overleggen of dit vanwege uw hartziekte mag, aangezien er bij duiken naast atmosferische druk ook andere factoren een rol kunnen spelen. Voor dragers van een CRT-defibrillator voor hartfalen of een ICD wordt bovendien aangeraden sporten (waaronder duiken) te vermijden waarbij het gevaarlijk is om tijdelijk buiten bewustzijn te raken.

Mag ik in de sauna met mijn hartimplantaat?

U mag met een pacemaker, ICD of implanteerbare hartmonitor in een sauna. Het is echter wel verstandig om voor het bezoek aan de sauna met uw cardioloog te overleggen of dit vanwege uw hartziekte mag. Patiënten met hartfalen kunnen een sauna over het algemeen slecht verdragen.

Waar kan ik in noodgevallen terecht met mijn neurostimulator of medicijnpomp in het buitenland?

Neem voorafgaand aan uw reis contact op met uw behandelend arts over eventuele ziekenhuizen in de buurt van uw reisbestemming. Zorg dat u tijdens uw reis in ieder geval het telefoonnummer van uw controlerend ziekenhuis bij de hand hebt.

Waar vind ik links en informatie over mijn neurostimulator of medicijnpomp?

Hoe kom ik aan een (nieuw) ID-kaartje waarop staat dat ik een neurostimulator of medicijnpomp heb?

Normaal gesproken krijgt u het patiëntenidentificatiekaartje van het ziekenhuis, direct na de implantatie van uw implantaat. Indien u dit niet ontvangen heeft of u bent uw kaartje kwijtgeraakt, dan kunt u via Medtronic een nieuw leeg kaartje krijgen. Voor het invullen van uw medische gegevens op het kaartje verwijzen we u naar uw controlerend ziekenhuis. Medtronic beschikt niet over uw medische gegevens en kan die derhalve niet verstrekken.

Hoe weet ik of huishoudelijke apparaten of apparatuur in mijn werkomgeving van invloed zijn op de werking van mijn neurostimulator?

De meeste huishoudelijke apparaten en kantoor- en werkomgevingen hebben geen invloed op de werking van uw neurostimulator.
Bepaalde elektrische en elektromagnetische apparaten kunnen echter wel de werking van uw neurostimulator verstoren.

Kan ik een meting van de apparatuur op mijn werkplek aanvragen om te laten testen of ik hier met mijn neurostimulator/medicijnpomp weer veilig kan werken?

Medtronic verricht zelf geen werkplekmetingen. Wij kunnen wel informatie over de toegestane veldsterktes (toegestane blootstelling) verstrekken aan artsen, inspecteurs of werkgevers om hen te helpen bepalen of er een werkplekmeting vereist is. Medtronic is ook bereid te helpen bij de beoordeling van werkplekmeetresultaten. De beslissing om bepaald werk weer te hervatten ligt volledig bij de patiënt, de werkgever en de behandelend arts.

Kan ik met mijn neurostimulator/medicijnpomp een medisch onderzoek zoals een MRI-scan ondergaan?

MRI is een medische scan waarbij gebruikgemaakt wordt van elektromagnetische velden om een beeld te creëren van het binnenste van het lichaam. MRI-scans kunnen ernstig letsel maar ook schade aan geïmplanteerde neurostimulatoren of medicijnpompen veroorzaken. Er zijn echter bepaalde MRI-bestendige neurostimulatoren en medicijnpompen van Medtronic die geschikt zijn voor MRI-scans van het gehele lichaam, mits de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen*. Laat uw behandelend arts of specialist VOORDAT U EEN MRI-SCAN ONDERGAAT altijd weten dat u een neurostimulator/ medicijnpomp heeft en toon ook uw ID-kaartje.

* Deze zijn MRI-veilig onder bepaalde voorwaarden. De arts dient contact op te nemen met Medtronic met betrekking tot de voorzorgsmaatregelen die getroffen dienen te worden.

Kan ik met mijn neurostimulator of medicijnpomp een medische behandeling zoals diathermie ondergaan?

Diathermie is een behandeling waarbij lichaamsweefsels therapeutisch worden verwarmd. Bij diathermiebehandelingen wordt gebruikgemaakt van hoogfrequente, korte golf-, microgolf- en therapeutische echografie. Diathermiebehandelingen kunnen ernstig letsel of schade aan het implantaat en/of de geleidingsdraden veroorzaken. Als patiënt met een neurostimulator of medicijnpomp mag u GEEN diathermiebehandeling ondergaan. Laat uw behandelend arts of specialist altijd VOOR DE BEHANDELING weten dat u een neurostimulator/ medicijnpomp heeft en toon ook uw ID-kaartje.

De term ‘diathermie’ wordt binnen Europa ook gebruikt voor een procedure die tijdens een operatie gebruikt wordt om weefsel te snijden. Voor deze vorm van diathermie geldt dat deze bij patiënten met een neurostimulator/medicijnpomp alleen toegepast mag worden met bipolaire elektrochirurgische apparatuur. Voor uitgebreide richtlijnen dient de arts contact op te nemen met Medtronic.

Hebben radiozenders of beveiligingssystemen invloed op mijn neurostimulator of medicijnpomp?

Bepaalde zenders en beveiligingssystemen kunnen invloed hebben op de werking van uw neurostimulator of medicijnpomp.

Mag ik duiken met mijn neurostimulator of medicijnpomp?

Patiënten met een neurostimulator of medicijnpomp mogen maximaal 10 meter diep duiken in water, en bovendien mogen ze alleen in een drukcabine als de druk NIET boven 2,0 atmosfeer absoluut (ATA) uitkomt.

Mag ik in de sauna met mijn neurostimulator of medicijnpomp?

Patiënten met een medicijnpomp of neurostimulator mogen slechts kort (maximaal 20 minuten) gebruik maken van bubbelbaden, hete douches, stoombaden, sauna’s of zonnebanken waarbij de temperatuur hoger is dan 39 °C. Overleg vooraf altijd eerst met uw arts.

Waar vind ik links en informatie over andere therapieën van Medtronic?

Waar vind ik informatie over een AED (LIFEPAK) of ander reanimatiehulpmiddel?

U kunt contact opnemen met Physio-Control via
tel 31 (0) 20 7070560 of een mail sturen naar info.benelux@physio-control.com.

Section Navigation

Additional information

Netherlands