Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Wervelkolom/bottherapieën

Voor mensen met aandoeningen of letsel aan de wervelkolom kunnen gewone dagelijkse bezigheden al erg pijnlijk zijn. De wervelkolom/bottherapieën van Medtronic maken pijnverlichting door middel van een minimaal-invasieve ingreep mogelijk.

Osteoporose

Osteoporotische wervelfracturen

Een osteoporotische wervelfractuur (vertebrale compressiefractuur of VCF) treedt op wanneer een ruggenwervel breekt of naar binnen wordt gedrukt als gevolg van osteoporose. Kyphon® Ballon-Kyphoplastie is een minimaal-invasieve ingreep gericht op het herstellen van wervelfracturen.
Meer: Kyphon® Ballon-Kyphoplastie

Degeneratieve aandoeningen

Wanneer tussenwervelschijven als gevolg van aandoeningen of ouderdom vocht verliezen, neemt ook hun dikte af, waardoor de wervels dichter op elkaar komen te zitten. Dat kan ertoe leiden dat de doorvoergaten voor de zenuwwortels in de ruggengraat nauwer worden, terwijl de tussenwervelschijven bovendien minder goed schokken kunnen opvangen, met name tijdens activiteiten als lopen, rennen of springen. Slijtage, een slechte lichaamshouding en verkeerd bewegen kunnen ook leiden tot een voortschrijdende verzwakking van de tussenwervelschijven. Slijtage en verzwakking van de tussenwervelschijven kan pijn tot gevolg hebben, maar ook functionele klachten zoals loopstoornissen, of een tintelend of doof gevoel in de benen of billen. Artsen noemen dit verschijnsel discusdegeneratie.

Hernia

Mensen die te kampen hebben met bijvoorbeeld een cervicale hernia (nekhernia), ervaren vaak pijn in hun nek die kan uitstralen naar de arm of schouder, en een tintelend of doof gevoel in een arm of hand. De cervicale BRYAN®-tussenwervelschijfprothese vervangt de beschadigde tussenwervelschijf, waarbij de beweeglijkheid van de nek zo veel mogelijk behouden blijft.
Meer: Cervicale BRYAN-tussenwervelschijfprothese

Spinale stenose

Spinale stenose is een aandoening die voortkomt uit een vernauwing van het wervelkanaal, wat kan leiden tot het pijnlijk samendrukken van zenuwen.

Tumor/trauma

Wervelfracturen

Een botbreuk of wervelfractuur is het onderbreken van de continuïteit van het bot in de wervel. Het kan gaan om een scheur in het bot, maar ook het volledig in stukken gebroken zijn van de wervel. De oorzaken van botbreuken zijn onder te verdelen in twee grote categorieën. Enerzijds kan het een gevolg zijn van grote externe krachten (bijvoorbeeld ongeval) die op het bot uitgeoefend worden en waartegen het bot niet bestand is. Anderzijds kan er een pathologie van het bot aanwezig zijn (bijvoorbeeld bij osteoporose of botmetastase), waardoor het bot zo broos wordt dat het breekt onder invloed van normale krachten zoals wandelen of rechtop staan (zie ook Osteoporotische wervelfracturen).

Spinale tumoren

Tot de spinale tumoren behoren tumoren van het ruggenmerg, de zenuwwortel en de wervel. Tumoren van de wervel zijn meestal metastasen van een primaire tumor elders in het lichaam, maar een primaire bottumor van de wervel komt ook voor.  

Deformiteiten (misvormingen)

Scoliose

Voor mensen met scoliose, een abnormale kromming van de ruggengraat, gaat het dagelijks leven vaak gepaard met pijn en beperkingen van de activiteiten. Het spinale CD Horizon® Legacy™-systeem van Medtronic wordt toegepast ter correctie van een abnormale kromming van de ruggengraat.
Meer: Spinaal CD Horizon Legacy-systeem

Section Navigation

Additional information

Michelson Technology at Work
Netherlands