Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Neurostimulatoren voor bewegingsstoornissen

Meer dan 25 jaar DBS 

Meer dan 25 jaar DBS-therapie (diepe hersenstimulatie) van Medtronic

DBS-therapie (diepe hersenstimulatie) van Medtronic is momenteel goedgekeurd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, essentiële tremor en dystonie. Bij deze instelbare en omkeerbare behandeling wordt gebruikgemaakt van elektrische stimulatie van de hersenen door een geïmplanteerd apparaat. Diepe hersenstimulatie (DBS) kan leiden tot een functieverbetering van de hersendelen die de motoriek regelen.

Diepe hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson

Wereldwijd lijden circa 6,3 miljoen mensen aan de ziekte van Parkinson en in Europa zo'n 1,2 miljoen.1 Als u een van hen bent, weet u waarschijnlijk al dat er nog geen genezing bestaat voor deze neurologische bewegingsstoornis. Wat u misschien nog niet weet, is dat Medtronic een therapie (DBS) heeft ontwikkeld waarmee sommige symptomen van de ziekte van Parkinson effectief kunnen worden bestreden.2
Meer: Activa® PC-neurostimulator
Meer: Activa® RC-neurostimulator
Meer: Activa®-patiëntenprogrammeerapparaat

Diepe hersenstimulatie bij essentiële tremor

Essentiële tremor wordt vaak ten onrechte gediagnosticeerd als ziekte van Parkinson. De aandoening komt zeer veel voor. Statistisch gezien krijgt één op de vijf mensen boven de 65 jaar te maken met essentiële tremor.3 Als deze aandoening u belemmert in uw dagelijks functioneren, kan een therapie van Medtronic (DBS) u mogelijk helpen om de symptomen te onderdrukken.
Meer: Activa PC-neurostimulator
Meer: Activa RC-neurostimulator
Meer: Activa-patiëntenprogrammeerapparaat

Diepe hersenstimulatie bij dystonie

Dystonie is een neurologische bewegingsstoornis waar meer dan 500.000 mensen in Europa mee te kampen hebben.4 Het is in de eerste plaats een erfelijke aandoening. Dystonie gaat gepaard met ernstige onwillekeurige spiersamentrekkingen, die belemmerend kunnen zijn in uw dagelijks leven. DBS-therapie van Medtronic kan mogelijk hulp bieden.
Meer: Activa PC-neurostimulator
Meer: Activa RC-neurostimulator
Meer: Activa-patiëntenprogrammeerapparaat

Literatuur

  1. EPDA Annual Report 2011 and Global Declaration for Parkinson’s Disease ‘Moving & Shaping’ (2004). (Engelstalig) Beschikbaar via: European Parkinson's Association.
  2. Activa Therapy Clinical Summary, 2003.
  3. What is Essential Tremor? (Engelstalig) Beschikbaar via: www.essentialtremor.org. Laatst gecontroleerd op 14 juli 2008.
  4. What is Dystonia? (Engelstalig) Beschikbaar via: www.dystonia-europe.org. Laatst gecontroleerd op 8 december 2008.

Section Navigation

Additional information

Netherlands