Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Traditionele schildklieroperatie

Voor veel mensen is een minimaal-invasieve schildklieroperatie geen optie. Dit kan het geval zijn als de te verwijderen hoeveelheid weefsel te groot is, als de operatie waarschijnlijk te complex is, of als de chirurg dit type procedure niet uitvoert. Als hier sprake van is, wordt een traditionele schildklieroperatie uitgevoerd.

Wat is het?

Bij de traditionele benadering wordt de schildklieroperatie uitgevoerd via een incisie (snee) van ongeveer 2-8 cm in de huid van het onderste deel van de hals. De huid en spieren worden opengetrokken om de schildklier bloot te leggen. De incisie wordt meestal in de huidplooi in de hals gemaakt, zodat deze niet zo opvalt.

De bloedtoevoer naar de klier wordt 'afgebonden' en vervolgens verwijdert de chirurg (een deel van) de klier.

NIM-monitor

NIM®-zenuwintegriteitsmonitor

Tijdens de operatie identificeert de chirurg de zenuwen naar het strottenhoofd of de stembanden, die vlak achter de schildklier liggen, en let hij/zij er goed op dat beschadigingen eraan worden voorkomen. Het beschadigen van deze zenuwen kan het vermogen tot spreken, slikken of ademen ernstig aantasten. Het gebruik van een zenuwintegriteitsmonitor (Nerve Integrity Monitoring- of NIM®-systeem) van Medtronic kan de chirurg helpen bij het identificeren van deze zenuwen, het bewaken ervan en het controleren of ze tijdens de operatie niet beschadigd zijn geraakt.

De chirurg zal ook de vier kleine bijschildklieren, die naast de schildklier liggen, zorgvuldig identificeren en beschermen. Deze vier zeer kleine klieren produceren het hormoon parathormoon, dat de calciumconcentraties in het bloed reguleert.

Voordelen en risico's

Het grootste voordeel van een schildklieroperatie is dat het enkele of al uw eventuele symptomen kan verlichten.

Vraag uw arts om een uitgebreide uitleg over de voordelen en risico's van de procedure. Vraag ook naar zijn of haar ervaring met betrekking tot het uitvoeren van dit type operatie. Net als bij alle operaties kunnen er tijdens of na de schildklieroperatie complicaties optreden, bijvoorbeeld:

Littekenvorming: Er zal een litteken ontstaan, maar meestal vervaagt dit tot een dun lijntje dat op een plooi in de hals lijkt. Het risico bestaat echter dat het litteken niet geneest zoals gehoopt en dat het breder en/of dikker wordt dan verwacht. Het kan ook zijn dat er gevoelsverlies optreedt in de huid die tijdens de operatie teruggevouwen werd voor een beter zicht op de schildklier voor de chirurg.

Vervanging van schildklierhormonen: Als er een groot deel van uw schildklier verwijderd wordt, krijgt u na de operatie waarschijnlijk een behandeling ter vervanging van de schildklierhormonen.

Hypoparathyroïdisme: De bijschildklieren, die zich zeer dicht bij de schildklier bevinden, reguleren de calciumconcentraties in uw lichaam. Als de bijschildklieren tijdens de operatie beschadigd raken, kan dit ertoe leiden dat ze tijdelijk of (in zeldzame gevallen) permanent niet meer functioneren. Dit heeft een lagere calciumconcentratie (hypocalciëmie) tot gevolg. Bij ongeveer 7% van de mensen treedt tijdelijk hypoparathyroïdisme op. De symptomen van hypoparathyroïdisme treden meestal in de eerste dagen na de operatie op en houden ongeveer een week aan. Enkele voorbeelden zijn:

 • doof en tintelend gevoel rond de lippen, in de handen en in de voetzolen
 • hypergevoelige huid
 • spierkrampen en -spasmen
 • ernstige hoofdpijn
 • angstgevoelens
 • depressie

Deze symptomen worden behandeld met calciumtabletten.

Beschadiging van de nervus laryngeus: De zenuwen die uw stem aansturen (nervi laryngei), lopen heel dicht naast de schildklier. Het risico bestaat dat ze tijdens de operatie beschadigd raken. Dit gebeurt bij ongeveer 1 op de 250 schildklieroperaties.1 Deze beschadiging is waarschijnlijk tijdelijk en kan de stem doen veranderen, bijvoorbeeld:

 • problemen om duidelijk hoorbaar te spreken
 • hese stem
 • stemvermoeidheid
 • verminderd stembereik

Permanente veranderingen komen normaal gesproken zelden voor en de stem wordt binnen enkele weken weer normaal. Om het risico op zenuwbeschadiging tijdens operaties te helpen verminderen, heeft Medtronic de zenuwintegriteitsmonitor (Nerve Integrity Monitoring- of NIM®-systeem) ontwikkeld. Tijdens minimaal-invasieve of traditionele schildklieroperaties kunnen chirurgen het NIM-systeem gebruiken om bedreigde zenuwen te identificeren, de zenuwwerking te bewaken en te bevestigen dat de zenuwen niet beschadigd zijn geraakt.

Als er een verandering in de zenuwwerking optreedt, geeft het NIM-systeem zichtbare en hoorbare alarmen af om de chirurg en het operatiekamerpersoneel te waarschuwen. Door het gebruik van het NIM-systeem van Medtronic wordt het risico op zenuwbeschadiging tijdens de operatie verkleind. Dit zorgt voor een verhoogde patiëntveiligheid en geeft zowel de patiënt als de chirurg meer gemoedsrust.

Algemene risico's van de operatie: Net als bij alle operaties kan er na de ingreep een bloeding optreden. Ook kunnen er complicaties optreden door de anesthesie en bestaat de kans op een infectie. Vraag uw arts naar mogelijke complicaties van de ingreep.

Literatuur

 1. Thomusch O, Sekulla C, Walls G, et al. Intraoperative neuromonitoring of surgery for benign goiter. Am J Surg 2002;183:673-8.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands