Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Leven met een ITB-systeem

ITB-therapie (ITB Therapy®) - geneesmiddeltoediening door middel van een geïmplanteerde programmeerbare pomp van Medtronic - kan verlichting bieden van uw klachten als gevolg van ernstige spasticiteit. Maar u speelt zelf ook een belangrijke rol in de behandeling.1-3

De volgende richtlijnen kunnen u helpen om de voordelen van het pompsysteem optimaal te benutten:

  • Kom altijd uw vervolg- en bijvulafspraken na.
  • Neem onmiddellijk contact op met de arts als u zich niet goed voelt of problemen met de pomp hebt.
  • Neem onmiddellijk contact op met de arts als de pomp een alarmsignaal geeft.
  • Noteer de naam van uw pomp (SynchroMed® II) en het modelnummer, evenals de naam van de medicatie die in de pomp zit. Leer deze informatie uit uw hoofd.
  • Informeer familie en vrienden over de aanwezigheid en de werking van de pomp, zodat zij in geval van nood hulp kunnen bieden.

Dagelijkse activiteiten en lichaamsbeweging

De arts kan u adviseren om uw activiteiten beperkt te houden gedurende zes tot acht weken na de operatie. Wanneer u actiever wordt, moet u met uw arts bespreken welke mate van activiteit u aankunt. Volg de adviezen van de arts op met betrekking tot werk, reizen, hobby’s, lichaamsbeweging, enzovoort.

Vraag uw arts om advies wanneer u wilt deelnemen aan sterk belastende of vaak herhaalde activiteiten waarbij uw pomp of katheter beschadigd kan raken. Bepaalde activiteiten kunnen ertoe leiden dat de infusiesnelheid van de pomp toe- of afneemt, wat mogelijk gevaar kan opleveren.

Reizen

Raadpleeg uw arts als u wilt gaan reizen. De arts zal zo nodig het bijvulschema voor uw pomp aanpassen, om te voorkomen dat de reis problemen of veranderingen in uw behandeling veroorzaakt.

Mensen die op grote hoogte wonen of reizen, worden vaak gedurende langere tijd blootgesteld aan een lagere luchtdruk. Bij langdurige blootstelling aan lagere luchtdrukwaarden kan de infusiesnelheid van de pomp toenemen. Als de arts oordeelt dat een verhoogde infusiesnelheid voor u risico's met zich meebrengt, kan de de arts het behandelingsvoorschrift bijstellen.

Bij de arts en de tandarts

Informeer medische zorgverleners (zoals artsen en tandartsen) altijd van te voren over uw ITB-therapie als u een medische handeling moet ondergaan. Bepaalde medische procedures kunnen uw veiligheid in gevaar brengen en/of de prestaties van de pomp beïnvloeden.

Elektromagnetische compatibiliteit

Het is niet waarschijnlijk dat elektromagnetische interferentiebronnen als diagnostische ultrasone golven, mobiele telefoons of magnetrons uw pompsysteem beïnvloeden. Er gelden echter wel bepaalde uitzonderingen. Raadpleeg de patiëntenhandleiding bij uw SynchroMed II-pomp voor meer informatie.

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie ITB-therapie (ITB Therapy®)
Meer

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands