Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Leven met een implanteerbare hartmonitor

Met een implanteerbare Reveal® DX-hartmonitor kunt u uw normale dagelijks leven weer oppakken. Als u flauwgevallen bent, neem dan contact op met uw arts om een afspraak te maken. Uw arts zal de hartritmegegevens uit uw monitor downloaden om aan de hand daarvan te bepalen of u flauwgevallen bent door een hartritmestoornis. Vervolgens zal uw arts een behandelplan opstellen.

Dagelijks leven met een implanteerbare hartmonitor

Als bij u een Reveal® DX-hartmonitor geïmplanteerd is, kunt u bijna al uw normale dagelijkse activiteiten blijven uitvoeren. U kunt met uw hartmonitor zwemmen, baden en sporten zonder dat u bang hoeft te zijn de monitor te beschadigen. Uw arts kan u echter vragen sommige activiteiten niet uit te voeren vanwege het risico op flauwvallen of omdat uw operatiewondje nog niet genezen is.

Als het goed is hebt u een patiëntenhandleiding ontvangen toen de Reveal DX-hartmonitor geïmplanteerd is. Hierin staat de meeste informatie die u moet weten over uw implanteerbare Reveal DX-hartmonitor.

CareLink-netwerk van Medtronic

Uw arts kan de implanteerbare hartmonitor door middel van het CareLink®-netwerk van Medtronic op afstand controleren.

Via dit systeem kunnen patiënten de gegevens uit hun Reveal met één druk op de knop via een telefoonlijn naar hun arts verzenden (vraag de CareLink-verantwoordelijke van uw ziekenhuis welke providers mogelijk zijn). Vraag uw arts of het CareLink-netwerk van Medtronic beschikbaar is en of het geschikt is voor u.

Meer: CareLink-netwerk van Medtronic

Elektromagnetische compatibiliteit

Alles wat elektriciteit gebruikt, genereert een elektromagnetisch energieveld. De wijze waarop deze energievelden uw implanteerbare hartmonitor beïnvloeden, wordt elektromagnetische compatibiliteit genoemd.

De energievelden in uw dagelijkse omgeving zijn meestal zwak en zullen uw implanteerbare Reveal-hartmonitor niet beïnvloeden. Sterke elektromagnetische energievelden kunnen de gegevensverzameling van uw implanteerbare hartmonitor tijdelijk verstoren.

Hieronder staan enkele eenvoudige richtlijnen om problemen met de gegevensverzameling door elektrische interferentie te voorkomen.
Raadpleeg uw arts voor meer informatie.

Beveiligingssystemen

Het is niet waarschijnlijk dat beveiligingssystemen, bijvoorbeeld op vliegvelden, bij rechtbanken of in andere gebouwen, de gegevensverzameling van uw implanteerbare Reveal DX-hartmonitor zullen verstoren. Ze kunnen echter de metalen onderdelen van de monitor waarnemen, waardoor het alarm kan afgaan. U dient mogelijk uw identificatiekaart te tonen aan het beveiligingspersoneel. U kunt vragen met een handdetector onderzocht te worden in plaats van door de detectiepoortjes te lopen.

Mobiele telefoons en andere apparaten met draadloze communicatie

Draadloze communicatieapparatuur, bijvoorbeeld draadloze en mobiele telefoons, piepers, pda's of palmtops, of andere draagbare computers, laptops met WiFi en Bluetooth-apparaten, kan de werking van uw implanteerbare Reveal DX-hartmonitor tijdelijk beïnvloeden en de gegevensverzameling verstoren.

De wisselwerking met deze apparaten kan als volgt worden geminimaliseerd:

 • Bewaar ten minste 15 cm afstand tussen de apparatuur en de implantatieplaats.
 • Houd een mobiele telefoon tijdens gebruik tegen het oor aan de tegenovergestelde zijde van de implantatieplaats.
 • Draag de telefoon of andere zendapparatuur niet in een zak aan dezelfde zijde als uw implanteerbare Reveal-hartmonitor of in een schoudertas in de buurt van de monitor. Sommige telefoons zenden ook signalen uit als ze zijn uitgeschakeld.

Elektronische antidiefstalsystemen

Veel winkels en bibliotheken zijn uitgerust met elektronische beveiligingspoortjes om diefstal te voorkomen. Zorg voor een zo klein mogelijk risico van de verstoring van de gegevensverzameling van uw implanteerbare Reveal DX-hartmonitor door niet langer dan noodzakelijk in de buurt van de poortjes te verblijven. Loop er in een normaal tempo in één keer doorheen.

Thuisomgeving

De meeste elektrische huishoudelijke apparaten, waaronder elektrische keukenapparatuur, magnetrons, elektrische apparaten voor persoonlijke verzorging, schoonmaakapparatuur, hobbyapparatuur en elektrisch gereedschap hebben geen nadelige invloed op uw implanteerbare Reveal-hartmonitor.

Houd ten minste 60 cm afstand tussen de hartmonitor en de inductiekookplaat als deze in gebruik is. Normale verwarmingselementen zijn niet van invloed op de gegevensverzameling van de hartmonitor.

Industriële apparatuur

Als u met of in de buurt van bepaalde industriële apparatuur werkt, bijvoorbeeld booglasapparaten, elektriciteitscentrales, hoogspanningskabels en andere krachtige elektriciteitsbronnen, kan de gegevensverzameling van uw implanteerbare Reveal DX-hartmonitor verstoord worden.

Beschrijf uw werkomgeving aan uw arts zodat hij/zij u kan helpen om de verstoring van de gegevensverzameling zo veel mogelijk te beperken.

Bij de arts en tandarts

Vertel altijd aan artsen en tandartsen dat bij u een hartmonitor geïmplanteerd is. U kunt wel medische en tandheelkundige procedures ondergaan met een implanteerbare Reveal-hartmonitor. Als de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen, is het onwaarschijnlijk dat de werking van uw Reveal DX-hartmonitor verstoord wordt.

Het kan echter zijn dat bepaalde medische procedures de gegevensverzameling van de hartmonitor verstoren. In sommige gevallen is het vereist dat uw arts de gegevens van uw hartmonitor uitleest alvorens u de procedure ondergaat. Dat zijn:

 • stralingstherapie;
 • elektrochirurgie;
 • transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS);
 • MRI (magnetische resonantie imaging)-scans
  (MRI-veilig onder voorwaarden: Het is aangetoond dat bij de implanteerbare Reveal DX-hartmonitor de bekende risico's in een gespecificeerde MRI-omgeving niet gelden als aan de voorwaarden zoals vermeld in de artsenhandleiding, wordt voldaan).

Radiozenders

Voor zendapparatuur met een antenne geldt dat u een veilige afstand dient te houden tussen de antenne van de radiozender en uw hartmonitor.

Hieronder staan enkele typen radiozenders die de gegevensverzameling van de hartmonitor kunnen verstoren. De aanbevolen minimale afstand tussen de antenne en uw implanteerbare hartmonitor wordt ook vermeld:

 • Zenders met dubbelzijbandsignaal – ten minste 15 cm
 • Draagbare zenders – ten minste 30 cm
 • HAM-zenders – ten minste 3 meter

Raadpleeg de patiëntenhandleiding bij uw implanteerbare Reveal DX-hartmonitor, neem contact op met Medtronic of praat met uw arts als u meer vragen hebt over elektrische apparatuur en het effect ervan op uw Reveal DX-hartmonitor.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands