Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

InterStim®-therapie -
Voordelen en risico's

Als u zonder succes andere behandelingen voor uw blaas- of darmproblemen hebt geprobeerd, of als u bij gebruik van medicijnen onacceptabele bijwerkingen ondervindt, dan biedt sacrale neuromodulatie met behulp van het InterStim-systeem misschien een oplossing voor problemen als ontlastingsverlies, obstipatie, overactieve blaas of urineretentie.

Voordelen

Sacrale neuromodulatie (ook wel sacrale zenuwstimulatie of SNS genoemd) is een omkeerbare behandeling die op elk gewenst moment kan worden beëindigd. Mensen met een InterStim-systeem rapporteerden het volgende bij:

Verlies van ontlasting:

 • een verbetering van de kwaliteit van leven1-5
 • helemaal geen of aanzienlijk minder momenten met verlies van ontlasting1-5
 • de vrijheid om te leven zonder angst voor ontlastingsverlies5

Obstipatie:

 • een aanzienlijke verbeteringen in het aantal darmontlastingen per week6
 • geen buikpijn meer6
 • een verbetering van de kwaliteit van leven7

Een overactieve blaas:

 • aanzienlijk minder momenten van urineverlies op weekbasis, terwijl een groot aantal mensen zelfs helemaal geen last van incontinentie meer had8
 • een aanzienlijke vermindering van het toiletbezoek op dagbasis9
 • een verbetering van de kwaliteit van leven10

Urineretentie:

 • een toename van de geproduceerde hoeveelheid urine per toiletgang11
 • geen katheterisatie meer11
 • een verbetering van de kwaliteit van leven12

Na overleg met uw arts kan het besluit genomen worden om InterStim-therapie uit te proberen.

Voor de proefbehandeling (proefstimulatie) wordt onderhuids een dunne elektrodedraad in uw onderrug geplaatst. Die draad wordt aangesloten op een externe neurostimulator, die u aan uw riem of ceintuur draagt. Deze neurostimulator stuurt via de dunne draad lichte elektrische pulsjes naar uw sacrale zenuwen. Op die manier kan worden bekeken of deze pulsjes uw blaas- en/of darmfunctie inderdaad kunnen herstellen. Afhankelijk van de indicatie kan de proefstimulatie een of meerdere weken duren. Met enige voorzichtigheid kunt u in deze periode doorgaan met uw normale dagelijkse activiteiten.

Risico's

Elke medische behandeling gaat gepaard met risico's en bijwerkingen. Bij sacrale neuromodulatie kunnen de volgende bijwerkingen optreden.2,13

 • pijn op de implantatieplaats van het systeem
 • verschuiving van de elektroden in het lichaam
 • infectie of huidirritatie
 • technische problemen
 • verslechtering van de darm- of blaasfunctie
 • gevoelloosheid op de implantatieplaats van de neurostimulator
 • ongewenste stimulatie of tintelingen

Deze bijwerkingen zijn slechts zeer zelden opgetreden2,13 en konden vrijwel altijd worden verholpen. Niets hoeft u dus te beletten om deze behandeling met uw arts te bespreken.

Literatuur

 1. Muñoz-Duyos A, Navarro-Luna A, Brosa M, et al. Clinical and cost effectiveness of sacral nerve stimulation for faecal incontinence. Br J Surg 2008; 95: 1037-1043.
 2. Fraser C, Glazener C, Grant, A et al. Systematic review of the efficacy and safety of sacral nerve stimulation for faecal incontinence. Aberdeen: Review Body for Interventional Procedures; 2004. Commissioned by the National Institute for Clinical Excellence.
 3. Tjandra JJ, Chan MK, Yeh CH, Murray-Green C. Sacral nerve stimulation is more effective than optimal medical therapy for severe faecal incontinence: a randomized, controlled study. Dis Colon Rectum 2008; 51: 494-502.
 4. Melenhorst J, Koch SM, Uludag O, et al. Sacral neuromodulation in patients with faecal incontinence: results of the first 100 permanent implantations. Colorectal Dis 2007; 9: 725-730.
 5. Uludag O, Koch SM, van Gemert WG, et al. Sacral neuromodulation in patients with faecal incontinence: a single-center study. Dis Colon Rectum 2004; 47: 1350-7.
 6. Ganio E, Masin A, Ratto C, et al. on behalf of the GINS group. Sacral nerve modulation for chronic outlet constipation. 7th Int Meeting Coloproctology, Saint Vincent 2002.
 7. Holzer B, Rosen HR, Novi G, et al. Sacral nerve stimulation in patients with severe constipation. Dis Colon Rectum 2008; 51: 524-529.
 8. Schmidt RA, Jonas U, Oleson KA, Janknegt RA, Hassouna MM, Siegel SW, Muñoz-Duyos A, Navarro-Luna A, Brosa M, et al. Sacral nerve stimulation for treatment of refractory urinary urge incontinence. J Urol 1999; 162: 352-357.
 9. Hassouna MM, Siegel SW, Nyeholt AA, Elhilali MM, van Kerrebroeck PE, Das AK, et al. Sacral neuromodulation in the treatment of urgency-frequency symptoms: a multicenter study on efficacy and safety. J Urol 2000; 163: 1849-1854.
 10. Cappellano F, Bertapelle P, Spinelli M, Catanzaro F, Carone R, Zanollo A, et al. for the Italian Group of Sacral Neuromodulation (GINS). Quality of life assessment in patients who undergo sacral neuromodulation implantation for urge incontinence: an additional tool for evaluating outcome. J Urol 2001; 166: 2277-2280.
 11. Jonas U, Fowler CJ, Chancellor MB, Elhilali MM, Fall M, Gajewski JB, et al. Efficacy of sacral nerve stimulation for urinary retention: results 18 months after implantation. J Urol 2001; 165: 15-19.
 12. Das AK, Carlson AM, Hull M, US MDT-103 Study Group. Improvement in depression and health-related quality of life after sacral nerve stimulation therapy for treatment of voiding dysfunction. Urology 2004; 64: 62-68.
 13. Van Voskuilen AC, Oerlemans DJ, Weil EH, de Bie RA, van Kerrebroeck PE. Long term results of neuromodulation by sacral nerve stimulation for lower urinary tract symptoms: a retrospective single center study. Eur Urol 2006; 49: 366-372.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands