Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Hersenletsel

Hersenletsel betekent doorgaans dat uw leven een drastische verandering ondergaat. Het kan van invloed zijn op uw denken, uw gedrag, uw geheugen en uw fysieke mogelijkheden. Als er sprake is van aangetrokken of stijve spieren of spasticiteit als gevolg van het hersenletsel, kan een geavanceerde technologische oplossing van Medtronic daar in sommige gevallen hulp voor bieden. 

Definitie van verworven hersenletsel

Onder verworven hersenletsel verstaan we een hersenbeschadiging die niet het gevolg is van een erfelijke, aangeboren of degeneratieve aandoening, en die niet samenhangt met zwangerschap of bevalling.1

Verworven hersenletsel leidt meestal tot veranderingen in de activiteit van neuronen (zenuwcellen). Deze veranderingen hebben betrekking op een of meer functiegebieden als cognitie, spraak, taal en communicatie, geheugen, aandacht en concentratievermogen, logisch denken, abstract denken, psychosociaal gedrag en informatieverwerking, en fysieke functies.2

Een voorbeeld van verworven hersenletsel is traumatisch hersenletsel (hersenletsel als gevolg van verwonding, bijvoorbeeld door een ongeval).

Definitie van traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel is het gevolg van een slag tegen of penetratie van het hoofd die leidt tot verstoring van de hersenfunctie.

Traumatisch hersenletsel kan uiteenlopen van mild (een kortstondige verandering van de geestelijke toestand of het bewustzijn) tot ernstig (een langere periode van bewusteloosheid of geheugenverlies na het oplopen van het letsel). Hersenletsel kan leiden tot korte- en langetermijnproblemen met betrekking tot de bewegingsfuncties.3

Oorzaken van verworven hersenletsel

Oorzaken van verworven hersenletsel zijn onder meer:2

 • obstructie van de luchtwegen;
 • bijna-verdrinking, zwelling in de keel, verstikking, verwurging, borstletsel;
 • elektrische schok of blikseminslag;
 • verwonding aan het hoofd of de nek;
 • traumatisch hersenletsel met of zonder schedelbreuk, bloedverlies uit open wonden, slagaderbeschadiging als gevolg van een krachtige slag, shock;
 • onderbreking van de bloedtoevoer;
 • hartaanval, beroerte, arterioveneuze malformatie (misvorming van bloedvatstelsel, AVM), aneurysma, hersenoperatie;
 • infectieziekte, hersentumor, stofwisselingsstoornis;
 • meningitis (hersenvliesontsteking), bepaalde geslachtsziekten, aids, bepaalde door insecten overgebrachte ziekten, hersentumor, hypo-/hyperglykemie, leverencefalopathie (hersenaandoening als gevolg van leverfalen), uremische encefalopathie (hersenfunctiestoornis als gevolg van lever- of nierfalen), epilepsie;
 • blootstelling aan giftige stoffen;
 • drugs- of alcoholmisbruik, loodvergiftiging, koolmonoxidevergiftiging, blootstelling aan giftige chemicaliën, chemotherapie (zeldzaam).

Oorzaken van traumatisch hersenletsel

De voornaamste oorzaken van traumatisch hersenletsel zijn:

 • vallen3,4
 • auto-ongelukken3,4
 • slag of botsing met een hard voorwerp3,4
 • geweld3,4
 • explosies5

Risicofactoren voor hersenletsel

In de Verenigde Staten raken jaarlijks 80.000 tot 90.000 mensen invalide door traumatisch hersenletsel.6

Tot de groepen (in de VS) met de hoogste risicofactoren voor traumatisch hersenletsel behoren:

 • mannen (hebben circa anderhalf keer meer kans dan vrouwen om hersenletsel op te lopen);4
 • jonge kinderen en adolescenten (met name kinderen tot vier jaar en jongeren tussen 15 en 19 jaar);4
 • bepaalde militaire beroepen (bv. parachutisten);7
 • Afrikaanse Amerikanen (hoogste aantal doden als gevolg van hersenletsel).4

Symptomen

Mogelijke symptomen van traumatisch hersenletsel zijn:

 • cognitieve achteruitgang (verstandelijke vermogens, met name geheugenfuncties);2
 • langdurige vegetatieve toestand;2
 • ernstige gedragsproblemen (psychose, depressie, rusteloosheid, strijdlust, vijandigheid);2
 • spierbewegingsstoornissen;2
 • spasticiteit.

Diagnose

Zodra de patiënt in een stabiele toestand verkeert, kan de diagnose worden gesteld met behulp van de volgende onderzoeksmethoden:8

 • lichamelijk onderzoek;
 • cognitief onderzoek – eventueel met behulp van de Glasgow-comaschaal (GCS);
 • gedetailleerd neurologisch onderzoek;
 • bestudering van de volledige medische voorgeschiedenis – om andere aandoeningen uit te sluiten;
 • röntgenfoto's van schedel en nek – om de omvang van schedel- en nekbreuken te bepalen;
 • CT- of CAT-scan – om de hersenen aan de hand van de beelden te onderzoeken op sporen van bloedingen, vochtophoping of tumoren;
 • EEG – een elektro-encefalogram of EEG produceert een grafische registratie van de hersenactiviteit;
 • cerebrale angiografie – met deze beeldtechniek worden de bloedvaten in de hersenen in beeld gebracht;
 • MRI – met een MRI (magnetische resonantie imaging) worden met behulp van magnetische velden driedimensionale beelden van de hersenen verkregen, aan de hand waarvan kleine hersenletsels kunnen worden opgespoord.

Spasticiteit als gevolg van hersenletsel

Spasticiteit treedt op bij beschadiging van een onderdeel van het centrale zenuwstelsel (de hersenen of het ruggenmerg) dat de willekeurige bewegingen aanstuurt. Deze beschadiging onderbreekt de belangrijke signalen die tussen het zenuwstelsel en de spieren worden uitgewisseld. Daardoor ontstaat een onbalans die leidt tot overmatige spieractiviteit of spasmen.

Spasticiteit kan belemmerend werken op beweging, houding en evenwicht. Dat kan leiden tot een verslechterde bewegingsfunctie van één of meer ledematen, of in één zijde van het lichaam. De spasticiteit kan zodanig ernstige vormen aannemen dat de normale dagelijkse activiteiten, het slaappatroon en de zorgverlening belemmerd worden. Het gebrek aan controle kan soms tot gevaarlijke situaties leiden voor de patiënt en zijn omgeving.

Literatuur

 1. Brain Injury Association of America. Brain Injury Definitions. (Engelstalig) Beschikbaar via: www.biausa.org.
 2. Brain Injury Association of America. Types of Brain Injury (Engelstalig).
 3. Brain Injury Association of America. Causes of Brain Injury. (Engelstalig) Beschikbaar via: www.biausa.org.
 4. Langlois JA, Rutland-Brown W, Thomas KE. Traumatic brain injury in the United States: emergency department visits, hospitalizations, and deaths. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control; 2006.
 5. Defense and Veterans Brain Injury Center (DVBIC). Niet gepubliceerd. Washington (DC): U.S. Department of Defense; 2005.
 6. Thurman DJ, Alverson C, Dunn KA, Guerrero J, Sniezek JE. Traumatic brain injury in the United States: A Public Health Perspective. J Head Trauma Rehabil. 1999 Dec;14(6):602-15.
 7. Ivins BJ, Schwab K, Warden D, Harvey S, Hoilien M, Powell J, et al. Traumatic brain injury in U.S. army paratroopers: prevalence and character. Journal of Trauma Injury, Infection and Critical Care 2003;55(4):617-21.
 8. Neurology Channel. Traumatic Brain Injury Diagnosis. (Engelstalig) Beschikbaar via: http://www.neurologychannel.com. Laatst gecontroleerd op 23 juli 2008.

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie ITB-therapie (ITB Therapy®)
Meer

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands