Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Periodieke controle

Uw arts spreekt met u datums voor periodieke controles af. Wij raden u aan naar deze afspraken te gaan. Ze vormen namelijk een belangrijk onderdeel van de therapie. De eerste controle vindt meestal vier tot zes weken na de implantatie plaats. Daarna zult u elke drie tot zes maanden bij uw arts op controle gaan.

Tijdens zo'n afspraak controleert uw arts met het programmeerapparaat of uw CRT-pacemaker of CRT-defibrillator nog naar behoren functioneert. Daarnaast controleert hij/zij of de instellingen van het implantaat nog geschikt zijn voor uw aandoening. Zo nodig wordt de CRT-pacemaker of -ICD opnieuw geprogrammeerd. Uw CRT-implantaat slaat ook gegevens op over het ziekteverloop. Deze gegevens gebruikt uw arts om bijvoorbeeld een nieuwe dosis medicijnen te bepalen.

Uw CRT-pacemaker of -ICD van Medtronic controleert elke dag automatisch uw hart. Als het implantaat een afwijking waarneemt, klinkt er een pieptoon. Uw arts kan van tevoren in het ziekenhuis programmeren op welk moment van de dag deze toon zal klinken als er iets gecontroleerd moet worden. Wanneer u de pieptoon hoort, moet u contact opnemen met uw arts. Wacht niet tot de volgende periodieke controle. De pieptoon hoeft niet per se iets ernstigs te betekenen. Het kan ook zijn dat een snelle reactie van uw arts vereist is.
Bovendien zal uw arts u bij de periodieke controle waarschijnlijk vragen hoe u het dagelijks leven met uw CRT-pacemaker of -defibrillator ervaart. Gebruik deze gelegenheid om al uw ervaringen te delen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands