Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

DBS-therapie -
Voordelen en risico's

Er bestaat nog geen genezing voor essentiële tremor (ET). Aangetoond is dat de DBS-therapie (stimulatie van de diepe hersenstructuren) van Medtronic de ernst van de tremor in armen en handen als gevolg van essentiële tremor kan verminderen.1

DBS-therapie kan de onderliggende aandoening (de oorzaak) van essentiële tremor niet wegnemen of genezen. Als de behandeling wordt stopgezet, keren de symptomen weer terug.

Voordelen

Aangetoond is dat DBS gedurende twaalf maanden bij mensen met essentiële tremor kan leiden tot een verbetering bij het uitvoeren van de normale activiteiten van het dagelijks leven1 die eerder moeilijk of onmogelijk waren.

DBS-therapie (stimulatie van de diepe hersenstructuren) van Medtronic is:

 • Veilig – DBS is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld door Medtronic en werd in 1997 in de VS goedgekeurd voor de behandeling van essentiële tremor. De DBS-therapie van Medtronic is momenteel goedgekeurd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, essentiële tremor en dystonie.* Sinds 1997 zijn wereldwijd meer dan 120.000 patiënten geholpen met de DBS-therapie van Medtronic.2
 • Effectief – Het DBS-systeem van Medtronic geeft stimulatie af die specifiek is gericht op het verlichten van bepaalde symptomen.
 • Instelbaar – De stimulatieparameters (instellingen) kunnen door de arts exact worden afgestemd op uw specifieke behoefte.
 • Omkeerbaar – Bij andere operatieve behandelingen wordt een deel van de hersenen opzettelijk beschadigd of verwijderd. Dat is bij DBS-therapie niet het geval. Het DBS-systeem van Medtronic kan desgewenst worden verwijderd.

Risico's

De risico's van DBS-therapie zijn onder andere operatierisico's, bijwerkingen en systeemcomplicaties. De implantatie van het neurostimulatiesysteem gaat gepaard met dezelfde risico's als elke andere hersenoperatie.

Uw arts kan u meer informatie geven over deze en andere mogelijke risico's en bijwerkingen. Veel bijwerkingen die samenhangen met stimulatie kunnen worden onderdrukt door de stimulatie-instellingen aan te passen. Voor het vinden van de optimale stimulatie-instellingen kunnen meerdere vervolgafspraken nodig zijn.

De risico's van de operatie zijn onder meer:

 • bloeding binnen de schedel (intracraniale bloeding);
 • lekkage van de vloeistof rondom de hersenen (hersenvocht);
 • verlamming, coma en/of overlijden;
 • stuipen of spasmen (convulsies);
 • infectie;
 • allergische reacties op de geïmplanteerde materialen;
 • tijdelijke of blijvende neurologische complicaties;
 • verwardheid en/of concentratieverlies;
 • pijn rond de operatieplaatsen;
 • hoofdpijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van hersenstimulatie zijn onder meer:

 • tintelend gevoel (paresthesie);
 • tijdelijke verslechtering van de symptomen;
 • spraakproblemen als fluisteren (dysartrie) en woordvormingsproblemen (dysfasie);
 • problemen met het gezichtsvermogen (dubbel zien);
 • duizeligheid of "licht gevoel in het hoofd" (evenwichtsproblemen);
 • spierzwakte of gedeeltelijke verlamming in aangezicht of ledematen (parese);
 • abnormale, onwillekeurige bewegingen (chorea, dystonie, dyskinesie);
 • bewegingsstoornissen of verminderde coördinatie;
 • schokkerige stimulatie ("schokken");
 • doof gevoel (hypo-esthesie).

Systeemcomplicaties

Mogelijke systeemcomplicaties omvatten:

 • pijn, onvoldoende wondgenezing en infectie op de plaatsen waar onderdelen van het DBS-systeem van Medtronic zijn geïmplanteerd;
 • infectie of littekenvorming doordat onderdelen van het systeem door de huid heen schuren;
 • operatief verhelpen van een verschoven geleidingsdraad-verlengkabelconnector of van mechanische of elektrische problemen;
 • allergische reacties op of afstoting van het systeem;
 • weefselbeschadiging als gevolg van het programmeren van parameters of storingen in systeemonderdelen.

Literatuur

 1. Activa Therapy Clinical Summary, 2003
 2. Gegevens beschikbaar bij Medtronic, Inc.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands