Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Behandelingsopties voor essentiële tremor

Er bestaan behandelopties voor essentiële tremor waarbij een hersenoperatie wordt uitgevoerd die permanente bijwerkingen tot gevolg heeft. De DBS-therapie (stimulatie van de diepe hersenstructuren) van Medtronic voor essentiële tremor daarentegen is omkeerbaar en instelbaar. Deze therapie kan u meer controle over uw bewegingen geven, waardoor u gemakkelijker kunt eten en drinken, zich gemakkelijker kunt aan- en uitkleden en beter kunt schrijven.

Er bestaat nog geen genezing voor essentiële tremor. De DBS-therapie (stimulatie van de diepe hersenstructuren) van Medtronic voor essentiële tremor is een veilige en effectieve behandeling voor patiënten die daarvoor in aanmerking komen.1 Aangetoond is dat DBS-therapie kan leiden tot een effectieve vermindering van beven als gevolg van essentiële tremor.2

Medicijnen

Behandeling met medicatie vergt een zeer zorgvuldige en evenwichtige benadering, waarbij rekening moet worden gehouden met de voorgeschiedenis van de patiënt, diens respons op vorige behandelingen, eventuele andere aandoeningen en andere factoren. Het al of niet starten met een behandeling met medicatie hangt af van een zorgvuldige afweging van de voordelen en bijwerkingen van specifieke geneesmiddelen.3

DBS-therapie van Medtronic voor essentiële tremor

De DBS-therapie van Medtronic voor essentiële tremor is een chirurgische behandeling waarvan is bewezen dat deze het beven van armen en handen als gevolg van essentiële tremor kan verminderen.2

Bij DBS-therapie wordt gebruikgemaakt van een neurostimulator, vergelijkbaar met een pacemaker, die elektrische pulsen afgeeft aan specifieke doellocaties in de hersenen. De stimulator wordt tijdens een operatie geïmplanteerd. Stimulatie van deze doelgebieden leidt tot blokkering van de signalen die de oorzaak vormen van de symptomen van essentiële tremor.

Thalamotomie

Bij thalamotomie wordt tijdens een hersenoperatie een laesie (een gecontroleerde beschadiging van hersenweefsel) aangebracht in het hersengebied waar de tremor ontstaat. Bewezen is dat thalamotomie bij sommige patiënten kan leiden tot een effectieve vermindering van de tremor. De mogelijke complicaties en bijwerkingen zijn onder meer spraak- en evenwichtsproblemen en sufheid.

Literatuur

  1. Zesiewicz TA, Elble R, Louis ED, et al. Practice parameter: therapies for essential tremor: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2005;64:2008-2020.
  2. Schuurman PR, Bosch DA, Bossuyt PMM, et al. A comparison of continuous thalamic stimulation and thalamotomy for suppression of severe tremor. N Engl J Med. 2000;342:461-468.
  3. Tremor medication. (Engelstalig) Beschikbaar via: www.tremor.org.uk.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands