Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Epilepsie

Epilepsie is een aandoening waaraan alleen in Europa al meer dan zes miljoen mensen lijden.1 In Nederland wordt het aantal patiënten geschat op 120.000.2 De aandoening treedt vaak op in de kindertijd of na het vijftigste levensjaar. Epilepsie wordt gekenmerkt door herhaaldelijk optredende epileptische aanvallen. In een klinische studie is aangetoond dat DBS-therapie (diepe hersenstimulatie) ook voor mensen met epilepsie kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven3.

Wat is epilepsie en hoe manifesteert het zich?

Het begrip 'epilepsie' omvat verscheidene hersenstoornissen. Deze worden gekenmerkt door terugkerende epileptische aanvallen4. Alleen al in Europa lijden meer dan zes miljoen mensen aan deze aandoening1. Een epileptische aanval komt voort uit een kortstondige overmatige ontlading van zenuwcellen4. De aanval tast de waarneming en het gedrag van de getroffene aan, en leidt tot ongecontroleerde bewegingen, afwijkende emoties en verwardheid5.

Bij een derde van de patiënten treedt de epilepsie al heel vroeg op, vaak al in de kinderjaren. De aandoening kan echter ook op latere leeftijd optreden: bij een derde van de patiënten gebeurt dat pas na het zestigste jaar. Epilepsie heeft geen constant ziekteverloop. Wanneer de aandoening zich voor het eerst manifesteert tussen het eerste en het tiende jaar, verdwijnen de aanvallen vaak op latere leeftijd weer. Bij sommige patiënten heeft de aandoening echter een chronisch karakter, waarbij het ziekteverloop verslechtert6. Epilepsie-patiënten hebben vaak een sterk verminderde kwaliteit van leven, met bijkomende psychische aandoeningen als depressie en angstgevoelens7. Zware epileptische aanvallen en de gevolgen van daaruit voortvloeiende valpartijen kunnen leiden tot letsel en andere aandoeningen, alsmede een verminderde kwaliteit van leven8.

Er worden twee hoofdgroepen van epileptische aanvallen onderscheiden:

 • Focale of partiële aanvallen: Deze beginnen in een bepaald gedeelte van de hersenen, maar kunnen zich van daaruit door de gehele hersenen verspreiden. We spreken in dat laatste geval van een secundair gegeneraliseerde aanval.
 • Gegeneraliseerde aanvallen: Het ziekteproces en de symptomen zijn niet terug te voeren tot een anatomisch begrensd gebied. In tegenstelling tot epilepsie met focale (plaatsgebonden) aanvallen begint gegeneraliseerde epilepsie dus niet bij een lokale haard of focus.

Hoe ontstaat epilepsie?

Bij sommige epileptische aanvallen kan de oorzaak niet worden herleid tot een bepaalde hersen- of stofwisselingsstoornis. Artsen spreken dan van idiopathische epilepsie. Wanneer de aanvallen wel een duidelijke oorzaak hebben, spreekt men van symptomatische epilepsie. Symptomatische epilepsie kan vele oorzaken hebben:

 • Hersenbeschadiging door zuurstofgebrek, bijvoorbeeld rond de geboorte of als gevolg van misvormde bloedvaten.
 • Afwijkingen in de structuur van het hersenweefsel.
 • Hersentumoren.
 • Schedel- of hersenletsel als gevolg van een ongeval.
 • Herseninfectie (encefalitis) door bacteriën zoals meningokokken, mazelen, hepatitis C of teken-encefalitis (FSME-virus).
 • Stofwisselingsziekten.

Epileptische aanvallen kunnen soms ook een acuut gevolg zijn van lichamelijke spanningen (bijvoorbeeld door langdurig slaapgebrek), koorts en overmatig alcohol- of drugsgebruik.

Referenties

 1. Cross, JH; (2011) Epilepsy in the WHO European region: Fostering epilepsy care in Europe.
 2. Bron: www.epilepsie.nl
 3. Fisher R, et al., Epilepsia 2010; 51(5): 899-908
 4. ILAE, Definition of epilepsy. Epilepsia 2003; 44(Suppl. 6): 15–16
 5. Sander JW, Shorvon SD, Epidemiology of the epilepsies. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 1996; 61: 433-43
 6. Blume WT, The progression of epilepsy. Epilepsia 2006; 47(Suppl. 1): 71-78
 7. Téllez-Zenteno JF et al, Psychiatric comorbidity in epilepsy: a population-based analysis. Epilepsia 2007; 48: 2336-2344
 8. Hauser WA et al., Mortality in patients with epilepsy. Epilepsia 1980; 21: 399-412

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands