Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Continue glucosemonitor - Voordelen en risico's

Een continue glucosemonitor helpt mensen met diabetes om hun glucoseniveau te bewaken: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Doordat u meer inzicht krijgt in de schommelingen die uw glucosespiegel door de dag heen ondergaat, kunt u uw voeding, lichaamsbeweging, medicatie en insulinedosering daar beter op afstemmen. U kunt sneller actie ondernemen als uw glucosespiegel te hoog of te laag is. Doordat u meer informatie hebt, kunt u betere beslissingen nemen. Een beter begrip van uw glucosegedrag leidt op de lange termijn tot minder risico op complicaties als blindheid, hart- en vaatziekten, nieraandoeningen en amputaties.

U kunt pas gebruik gaan maken van een continue glucosemonitor als u daar eerst een training voor hebt ondergaan. Bedenk ook dat een continue glucosemonitor geen vervanging vormt voor het controleren van uw bloedglucosespiegel met behulp van vingerprikmetingen. Het is van belang dat u eerst met uw arts bespreekt of een continue glucosemonitor voor u een geschikte oplossing is.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Diabetes
Medtronic
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Nederland
work Tel. 0800-3422338
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
work Fax 045-5668299
Buiten Nederland:
Tel. 0031-45-5668291
Netherlands