Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Behandelingsopties voor diabetes

Regulatie van uw bloedglucosespiegel vormt de sleutel tot een gezond leven zonder complicaties ten gevolge van diabetes. Afhankelijk van uw specifieke diagnose en gezondheidstoestand, kunt u uw diabetes onder controle houden met een aangepast dieet, lichaamsbeweging, een zorgvuldige bewaking van uw glucosespiegel en eventueel insulinetherapie, bijvoorbeeld met een insulinepomp van Medtronic.

Het belangrijkste doel van een diabetesbehandeling is het reguleren van uw bloedglucosespiegel. Met een zorgvuldige regulatie van uw bloedglucosespiegel vergroot u uw kansen op een gezond leven zonder complicaties als gevolg van diabetes. Afhankelijk van uw diagnose en uw gezondheidstoestand, kunt u uw diabetes reguleren met een combinatie van dieetregels, lichaamsbeweging en, in sommige gevallen, insulinetherapie.

Dieet en lichaamsbeweging

Ongeacht of u type 1 of type 2 diabetes hebt: een aangepast dieet en lichaamsbeweging zijn van essentieel belang voor uw diabetesregulatie. Uw dieet moet veel fruit en groenten bevatten, en weinig vet. Als u te zwaar bent, moet u afvallen. Daarnaast zult u meer aan lichaamsbeweging moeten doen, op dagelijkse basis.

Medicijnen

Als uw diabetes met een aangepast dieet en lichaamsbeweging niet voldoende onder controle wordt gehouden, zal uw arts u wellicht een of meer medicijnen voor de behandeling van diabetes voorschrijven. Er bestaan veel soorten medicijnen voor de behandeling van diabetes. U zult op advies van uw arts misschien meerdere medicijnen moeten proberen voor het juiste middel voor uw specifieke diabetesregulatie gevonden is.

Insulinetherapie

Wanneer u type 1 diabetes hebt, moet u insuline toegediend krijgen, omdat uw lichaam dit belangrijke hormoon zelf niet produceert. Wanneer u type 2 diabetes hebt, moet u in de toekomst misschien ooit insuline gaan gebruiken. Er zijn vele opties voor het toedienen van insuline, waaronder de traditionele ampul plus injectiespuit, insulinepennen, insuline voor inhalatie, en insulinepomptherapie.

Insulinepomp

Een insulinepomp is een klein, draagbaar apparaatje, dat continu insuline afgeeft. U kunt de insulinepomp op tal van plaatsen dragen, zoals in een tasje aan uw riem of ceintuur, in een broekzak of onder uw kleding. De pomp geeft continu insuline af via een dun slangetje dat is aangesloten op een klein plastic buisje, een canule genaamd, dat vlak onder de huid in buik, dij of bil wordt ingebracht. Uit onderzoek onder volwassenen en kinderen1,2 is gebleken dat met insulinepomptherapie een betere glucoseregulatie wordt bereikt dan met meerdere dagelijkse insuline-injecties.

Continue glucosemonitor*

Het belangrijkste doel van de diabetesbehandeling is het behoud van de gezondheid door regulatie van de bloedglucosespiegel. Veel mensen hebben ervaren dat bewaking van de glucosespiegel gedurende 24 uur hierbij het beste resultaat oplevert. Een continue glucosemonitor is een klein, draagbaar apparaatje dat het glucoseniveau meet en actuele informatie geeft over de richting ("trend") waarin de bloedglucosespiegel zich beweegt. Met deze trendinformatie kunt u uw diabetesregulatie verbeteren en het risico op diabetescomplicaties beperken.

* Het gebruik van CGM wordt sinds 1 november 2010 in bepaalde gevallen voor bepaalde patiëntengroepen vergoed als onderdeel van de zorgverzekeringswet. In overleg met uw zorgverlener kunt u bekijken of u valt binnen één van de patiëntengroepen en of u in aanmerking komt voor vergoeding van CGM (zender en sensoren).

Literatuur

  1. Hirsch IB, Bode BW, Garg S, et al. Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) of insulin aspart versus multiple daily injection of insulin aspart/insulin glargine in type 1 diabetic patients previously treated with CSII. Diabetes Care. 2005;28(3):533.
  2. Doyle (Boland) E. A randomized, prospective trial comparing the efficacy of continuous subcutaneous insulin infusion with multiple daily injections using insulin glargine. Diabetes Care. 2004;27:1554–8.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Diabetes
Medtronic
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Nederland
work Tel. 0800-3422338
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
work Fax 045-5668299
Buiten Nederland:
Tel. 0031-45-5668291
Netherlands