Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Implantatie van een tussenwervelschijfprothese – Voordelen en risico's

Voordelen

De cervicale BRYAN®-tussenwervelschijfprothese is als alternatief voor spinale fusie geëvalueerd in een klinische studie met
541 patiënten – de grootste klinische studie van zijn soort die ooit is uitgevoerd en voltooid voor het cervicale deel van de wervelkolom.

Enkele van de belangrijkste resultaten van de klinische studie zijn:

 • Van de groep patiënten die een cervicale BRYAN-tussenwervelschijfprothese kreeg, keerde gemiddeld 26,2% eerder terug naar hun werk dan patiënten in de groep die een spinale fusiebehandeling hadden ondergaan.
 • Patiënten in de groep met een cervicale BRYAN-tussenwervelschijfprothese ondervonden geen productproblemen (breuken).
 • In de groep met een cervicale BRYAN-tussenwervelschijf-prothese hoefden minder patiënten opnieuw een chirurgische ingreep te ondergaan dan in de groep van de spinale fusiebehandeling. Een revisie-ingreep werd gedefinieerd als een ingreep gedurende welke de oorspronkelijke configuratie van het implantaat wordt aangepast.

Risico's

Net als elke rugoperatie is de chirurgische behandeling met de cervicale BRYAN-tussenwervelschijfprothese niet zonder risico. Er kunnen verschillende complicaties optreden, afzonderlijk of in combinatie met andere.

Mogelijke risico's van een operatie zijn medische problemen, zoals complicaties met anesthetica, bloedstolsels,allergische reacties en bijwerkingen door niet-vastgestelde medische problemen, zoals een onopgemerkte hartaandoening. Mogelijke complicaties van een rugoperatie en de cervicale BRYAN-tussenwervelschijfprothese zijn onder andere:

 • allergische reactie op het materiaal van het implantaat
 • buigen, breken, losraken of bewegen van het implantaat
 • buigen of breken van instrumenten
 • wondinfecties, lokale en/of systemische infecties
 • pijn in nek en/of arm
 • moeite met slikken
 • verlies of verandering van spraak
 • zenuw- of ruggenmergletsel, mogelijk veroorzaakt door beschadiging of verlamming
 • gevoelloosheid of tinteling in ledematen
 • scheur in het beschermend membraan (dura) dat het ruggenmerg bedekt
 • verlies van beweging of fusie op het behandelde cervicale niveau
 • ontwikkeling of progressie van ziekte op andere cervicale niveaus
 • bloedingen of verzameling van gestold bloed (hematoom)
 • bloedstolsels en beperkte bloedstroom, mogelijk met een beroerte als gevolg
 • weefselzwelling
 • reacties op de anesthesie
 • veranderingen in mentale status
 • complicaties tijdens zwangerschap, waaronder miskraam en aangeboren afwijkingen
 • activiteiten van het dagelijks leven niet kunnen hervatten, inclusief seksuele activiteit
 • overlijden

Bovendien is het risico aanwezig dat deze chirurgische ingreep niet effectief is en de preoperatieve symptomen niet kunnen worden verlicht of zelfs zullen verergeren.

In de Amerikaanse klinische studie traden een aantal bijwerkingen op. Sommige van de meest voorkomende waren trauma, moeite met slikken, spraakstoornissen en infectie. Er kunnen ook andere risico's optreden bij de behandeling met het BRYAN-product. Veel van de grote risico's worden op deze website genoemd; in de artsendocumentatie van het product vindt u een uitgebreidere lijst. Raadpleeg uw arts voor meer informatie en uitleg over deze risico's.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Michelson Technology at Work
Netherlands