Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Boezemritmestoornissen (atriale aritmieën)

Zonder enige aanwijsbare aanleiding raakt het hart opeens van slag: het hart gaat sneller of onregelmatig kloppen als gevolg van ritmestoornissen in de boezem. De gevolgen zijn onder meer ademnood, een verhoogde of onregelmatige hartslag, druk op de borst, extreme vermoeidheid, kortademigheid en duizeligheid. Wanneer boezemritmestoornissen niet herkend en behandeld worden, stijgt de kans op hartfalen en beroerte.

Wat zijn boezemritmestoornissen?

Een gezond hart heeft een hartslag van 50 tot 80 slagen per minuut. Bij atriale aritmieën (aritmie = onregelmatige hartslag, hartritmestoornis) is de hartslag in de bovenste hartholten (atria of boezems) onregelmatig of sneller dan normaal. Loopt de hartslag op tot meer dan 100 slagen per minuut, dan spreken we van tachycardie. De volgende vormen van tachycardie hangen nauw samen met stoornissen in de linker- of rechterboezem:

AVNRT (AV-nodale re-entry tachycardie)

In de sinusknoop wordt door middel van elektrische impulsen (kleine stroomstootjes of prikkels) een regelmatige hartslag opgewekt. Normaal gesproken worden deze prikkels door de AV-knoop via een geleidingsbaan als 'eenrichtingsverkeer' aan de hartkamers doorgegeven. Bij een AVNRT worden de prikkels echter naar de boezem teruggeleid via een tweede geleidingsbaan (een verschijnsel dat wordt aangeduid met de Engelse term re-entry). Wanneer deze prikkels via de eerste geleidingsbaan opnieuw bij de kamers aankomen, ontstaat een kringloop van prikkelingen in de AV-knoop van het hart, waardoor het hart op hol kan slaan.

AVRT (AV re-entry tachycardie)

Bij deze vorm van versnelde hartslag worden de elektrische prikkels behalve naar de AV-knoop ook via een extra geleidingsbaan rechtstreeks naar de hartkamers geleid. Wanneer de AV-knoop de prikkels naar de boezem terugvoert (re-entry), ontstaat een kringloop van prikkelingen, met een te snelle hartslag als gevolg.

Boezemfladderen (atriale flutter)

Deze hartritmestoornis ontstaat meestal in de rechterboezem. Het bewegingstempo van de boezems is regelmatig, maar te snel: meer dan 220 slagen per minuut. Deze te snelle hartslag wordt echter maar voor een deel naar de hartkamers doorgeleid, waardoor de hartkamers vaak langzamer kloppen dan de hartboezems. Het hartritme van de kamers kan ook onregelmatig worden.

Boezemfibrilleren

Bij boezemfibrilleren, ook wel atriumfibrilleren of atriale fibrillatie (AF) genoemd, is sprake van een onregelmatige en vaak zeer snelle hartslag, als gevolg van ongecontroleerd samentrekken van de hartboezems. De hartfrequentie kan oplopen tot wel 300 slagen per minuut in de hartboezems en 150 slagen per minuut in de hartkamers. Door het ongecontroleerde samentrekken van de hartboezems bereikt maar een deel van het bloed de kamers, met bijvoorbeeld een te lage bloeddruk of duizeligheid als gevolg. Ook kunnen er bloedproppen ontstaan in de boezems die een beroerte kunnen veroorzaken.
Boezemfibrilleren is op zichzelf niet levensbedreigend, maar kan wel leiden tot onrust en kortademigheid. Boezemfibrilleren kan soms aanwezig en dan weer afwezig zijn, en sommige patiënten voelen helemaal geen symptomen, waardoor boezemfibrilleren vaak lang onopgemerkt blijft. Behandeling blijft dan vaak uit, waardoor de kans op een beroerte toeneemt. Dit kan wel levensbedreigend zijn. De verminderde pompwerking van het hart kan ook leiden tot hartfalen.
Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. De aandoening kan paroxysmaal (incidenteel en voorbijgaand), persistent (aanhoudend) of chronisch (langdurig) van karakter zijn.

Hoe ontstaan boezemritmestoornissen?

Mogelijke risicofactoren voor en oorzaken van boezemritmestoornissen (atriale aritmieën) zijn onder meer:

Waar kan ik boezemritmestoornissen aan herkennen?

Kenmerkende symptomen zijn: een verhoogde of onregelmatige hartslag (overslaan), ademnood, duizeligheid, extreme vermoeidheid, kortademigheid en druk op de borst.
Hoe sneller de hartslag, des te sterker de symptomen. Maar het kan ook gebeuren dat u geen symptomen voelt en uw hartritmestoornissen in eerste instantie onopgemerkt blijven. Belangrijk is in elk geval dat eventuele hartritmestoornissen (aritmieën) vroegtijdig worden opgemerkt en behandeld.

Hoe wordt een boezemritmestoornis vastgesteld?

Uw arts kan met de volgende onderzoeksmethoden vaststellen of bij u sprake is van boezemritmestoornissen:

  • elektrocardiogram (ECG gedurende 10-60 seconden)
  • Holter-monitor ((24 tot 72 uur durend ECG)
  • elektrofysiologisch onderzoek (EFO duurt enkele uren)
  • implanteerbare hartmonitor (tot 3 jaar continue monitoring)

Aangezien boezemfibrilleren niet altijd aanwezig is, is de kans om het te ontdekken groter naarmate de monitortijd langer is.

Volgende: Behandeling

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands