Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Veiligheidsinformatie
ITB-therapie (ITB Therapy®)

Volg nauwgezet de instructies van de behandelend arts op. Plotseling stoppen met ITB-therapie kan leiden tot ernstige klachten door onthoudingsverschijnselen, waaronder hoge koorts, veranderingen in de mentale status, spierstijfheid, en in zeldzame gevallen tot functiestoornissen in meerdere organen en zelfs overlijden van de patiënt. Het is van levensbelang dat u deze symptomen leert herkennen, zodat u al in een vroeg stadium contact met de arts kunt opnemen als een van deze symptomen zich voordoet.

Van essentieel belang is ook dat u zich houdt aan de vervolgafspraken voor het bijvullen van de pomp met medicatie. De gevolgen van het plotseling stoppen met ITB-therapie zijn niet voor iedereen even ernstig; bespreek dit met uw arts.

Mensen met ernstige spasticiteit als gevolg van cerebrale parese, multiple sclerose, beroerte, traumatisch hersenletsel of ruggenmergletsel kunnen in aanmerking komen voor ITB-therapie. Als uw spasticiteit het gevolg is van ruggenmergletsel of multiple sclerose, wordt de therapie pas toegepast als de medicatie in tabletvorm niet meer afdoende werkt. Als u traumatisch hersenletsel hebt opgelopen, moet er eerst een jaar zijn verstreken sinds het letsel optrad, voordat u in aanmerking kunt komen voor ITB-therapie. Via een proefbehandeling kan worden vastgesteld of u goed reageert op ITB-therapie. U komt niet in aanmerking voor ITB-therapie wanneer u een infectie hebt, allergisch bent voor de medicatie in de pomp, of uw lichaamsafmetingen onvoldoende zijn om plaats te bieden aan de implanteerbare medicijnpomp.

De pomp en de katheter worden via een operatieve ingreep onder de huid geplaatst (geïmplanteerd). Zoals bij elke medische handeling kunnen ook bij deze ingreep complicaties optreden. Tot de complicaties behoren onder meer infectie, hersenvliesontsteking (meningitis), weglekken van ruggenmergvloeistof, verlamming, hoofdpijn, zwelling, bloeding en blauwe plekken.

Tot de meest voorkomende en/of ernstige bijwerkingen van de bij ITB-therapie toegepaste medicatie behoren onder meer spierzwakte, slaperigheid, misselijkheid, braken, hoofdpijn en duizeligheid. Uitvallen van de pomp kan leiden tot een over- of onderdosering van de medicatie. De signalen en symptomen van een overdosering zijn onder meer sufheid, lichtheid in het hoofd, ademhalingsproblemen, krampen (convulsies), verlies van bewustzijn en coma. Met het infusiesysteem samenhangende complicaties die na implantatie van het systeem kunnen optreden, zijn onder meer verplaatsing in het lichaam van de katheter of de pomp, of doorschuren van de huid. De katheter kan lekken, scheuren, knikken of losraken, wat kan leiden tot een onderdosering of volledige stopzetting van de toediening van medicatie. Tot de symptomen van onderdosering behoren onder meer een toename of terugkeer van de spasticiteit, jeuk, lage bloeddruk, lichtheid in het hoofd en tintelingen. Deze symptomen zijn vaak de eerste aanwijzingen dat er geen medicatie meer wordt toegediend. De pomp kan ophouden te functioneren vanwege een lege batterij of storing van een onderdeel. De pomp activeert een alarm wanneer de medicatie moet worden bijgevuld, wanneer de pomp moet worden vervangen, of wanneer er een storing in de pomp is opgetreden. Vertel altijd van tevoren aan behandelaars en medisch personeel dat bij u een infusiesysteem is geïmplanteerd wanneer u een medische of diagnostische procedure moet ondergaan (bv. MRI, diathermie, enzovoort).

Raadpleeg voor meer informatie de volledige beschrijving in de bijsluiter van de medicatie in uw pomp en de patienten- of gebruikersinformatie bij uw SynchroMed®-infusiesysteem.

Deze therapie is niet voor iedereen geschikt en alleen beschikbaar op doktersvoorschrift. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands