Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Transkathetertechnologie -
Voordelen en risico's

Deze minimaal-invasieve techniek maakt de implantatie van een nieuwe vervangende klep in de beschadigde eigen hartklep mogelijk zonder dat de borstkas hoeft te worden geopend en het hart moet worden stilgelegd; deze methode is dus veel minder ingrijpend dan een grote openhartoperatie. Toch kunnen risico's en complicaties niet volledig worden uitgesloten. Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer u symptomen opmerkt die op complicaties kunnen wijzen.

Voordelen

Met de implantatie van een Melody®-hartklep via de transkathetertechnologie kan het aantal operaties dat een patiënt gedurende zijn/haar leven moet ondergaan, worden verminderd. 1 De Melody transkatheter-hartklep kan al op jonge leeftijd worden gebruikt en zo – zonder de vaak met een openhartoperatie gepaard gaande complicaties – tot een beter behandelingsresultaat leiden.1 Bovendien kan de minimaal-invasieve transkathetertechiek eraan bijdragen dat de duur van het verblijf op de intensive care na de operatie korter is en dat de risico's van bloedingen die vaak bij vervolgoperaties optreden, worden verminderd.2

Na de ingreep, die doorgaans enkele uren duurt, komt de patiënt uit de narcose en wordt hij/zij naar de uitslaapkamer overgebracht. Normaal gesproken hoeft de patiënt na de ingreep niet op de intensive care te verblijven en de patiënt kan het ziekenhuis binnen twee dagen verlaten.

Risico's

De implantatie van een transkatheter-hartklep als vervanging voor de pulmonalisklep is niet altijd geschikt voor alle patiënten met een aangeboren pulmonalisklepafwijking.

Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

  • Het moet mogelijk zijn om de transkatheter-hartklep via de vaten op de juiste plaats te brengen en daar te ontplooien. Daarbij is onder andere de grootte van de vaten belangrijk. De patiënt mag niet jonger zijn dan vijf jaar en moet minstens 30 kg wegen. De techniek is tot nu toe overwegend bij jongeren toegepast.
  • Omdat de klep door middel van de druk in de bloedvaten bevestigd moet worden, moet voor de implantatie al een kunstvat (conduit) aanwezig zijn. Dit kan zowel een menselijke donorklep zijn (een zogenaamde homograft) als een biologische kunstklep in een Dacron-buis zijn. De implantatie in een natuurlijke pulmonaalarterie is niet mogelijk, omdat het weefsel van het vat te veel meegeeft.
  • De inwendige druk van het hart, de afmetingen van het conduit dat eerder tussen de rechterhartkamer en de longslagader is ingebracht, als ook de positie van de kransslagaders die het hart van bloed voorzien, moeten zorgvuldig beoordeeld worden.

Tijdens de voorbespreking met de arts wordt bepaald in hoeverre aan alle voorwaarden is voldaan.

Bij het inbrengen van de Melody®-transkatheter-pulmonalisklep gaat het om een tijdelijke oplossing. Met de implantatie van een Melody-hartklep via de transkathetertechnologie kan het aantal operaties dat een patiënt gedurende zijn/haar leven moet ondergaan, worden verminderd. Door de normale groei en ontwikkeling van het lichaam verandert de structuur en afmeting van het hart waardoor meerdere ingrepen nodig kunnen zijn. De arts geeft u graag informatie over de verdere behandeling.

Literatuur

  1. Coats L et al., The potential impact of percutaneous valve stent implantation on right ventricular right flow tract re-intervention. European Journal of Cardiothoracic Surgery. 2005; 27:536-543.
  2. Khambadkone S., Bonhoeffer P.,Non-Surgical Pulmonary Valve Replacement: Why, When and How? Catheterisation and  Cardiovascular Interventions. 2004;62:401-408.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands