Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Stent inbrengen –
Voordelen en risico's

Voordelen

Het inbrengen van een stent is, net als angioplastiek, een minimaal-invasief alternatief voor een coronaire-bypassoperatie (CABG). Bij deze ingreep is het risico dat er complicaties optreden lager dan bij een coronaire-bypassoperatie. Patiënten kunnen doorgaans de volgende dag het ziekenhuis al verlaten – een veel kortere hersteltijd dan na een coronaire-bypassoperatie. Als mensen een stent hebben gekregen, kunnen zij vaak snel hun normale activiteiten hervatten. Bovendien hoeven patiënten bij de plaatsing van een stent:

  • geen grote operatie te ondergaan;
  • niet volledig onder narcose te worden gebracht;
  • geen grote complicaties te verwachten.

Risico's

Hoewel ernstige complicaties zelden voorkomen, gelden bij de plaatsing van een stent dezelfde risico's als bij alleen een angioplastiekprocedure voor de behandeling van kransslagaderaandoeningen. De inbrengplaats van de katheter kan geïnfecteerd raken of hevig bloeden en zal zeer waarschijnlijk wat dikker, pijnlijk en blauw zijn. Andere zeldzame complicaties zijn onder andere hartaanval, beroerte en plotselinge hartdood, hoewel deze veel minder vaak voorkomen dan bij een coronaire-bypassoperatie.

Zelfs na de plaatsing van een stent is het mogelijk dat er opnieuw een vernauwing van de kransslagader optreedt. Bij 15% tot 30% van de patiënten met een blankmetalen (bare-metal) stent treedt een hernieuwde vernauwing (restenose) op (dit is afhankelijk van de stent). Dit percentage is veel lager bij patiënten met een geneesmiddelafgevende (drug-eluting) stent. Als restenose optreedt, moet bij deze patiënten opnieuw een ballon-angioplastiek, stentprocedure of bypassoperatie worden uitgevoerd.

Hoewel het bewezen is dat het plaatsen van stents een veilige en effectieve behandelmethode is, kan het gebruik van stents, bij uitzondering, leiden tot iets wat stenttrombose wordt genoemd. Stenttrombose is een bloedstolsel dat optreedt na de implantatie van een stent. Bij een klein deel van de patiënten met een stent worden bloedcellen kleverig en plakken zij aan elkaar om zo een kleine massa – of stolsel – te vormen. Wanneer een bloedstolsel wordt gevormd, kan deze de vrije bloedstroom door een slagader blokkeren en een hartaanval of zelfs overlijden tot gevolg hebben. Stenttrombose kan plaatsvinden bij patiënten met blankmetalen en geneesmiddelafgevende stents. Wetenschappers onderzoeken momenteel of er een verhoogd risico is op stenttrombose bij bepaalde geneesmiddelafgevende stents.

Het is heel belangrijk dat u de aanbeveling van uw arts opvolgt wat betreft het innemen van antistollingsmedicatie, ook bekend als tweevoudige antibloedplaatjestherapie (aspirine met clopidogrel of ticlopidine). U mag niet stoppen met het innemen van deze geneesmiddelen totdat uw cardioloog zegt dat dit toegestaan is.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands