Set Cookies

Medtronic maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die uw gebruik van de website analyseert door middel van het gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt door Google geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hieronder kunt u aangeven of u voornoemde cookies toestaat.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Click here for English.

Medtronic uses Google Analytics, a web analysis service that uses cookies to analyze your use of this website. Google depersonalises your IP address, making tracking at an individual level technically impossible.

For further information, please refer to our cookie policy.

Below you can indicate whether you accept the aforementioned cookies.

Reject cookies Allow cookies

Klik hier voor Nederlands.

Wat is een bypassoperatie?

Wanneer de slagaders onvoldoende bloed kunnen leveren aan uw hart, kan uw arts u een coronaire-bypassoperatie (CABG) voorstellen. De coronaire-bypassoperatie is een van de meest uitgevoerde hartoperaties in Europa om de bloedstroom naar uw hart te herstellen.

Ongeveer elke tien minuten ondergaat iemand een bypassoperatie op een kloppend hart of een "off-pump"-bypassoperatie1. Een bypassoperatie op een kloppend hart is een bypassoperatie die wordt uitgevoerd terwijl uw hart nog klopt. Uw hart wordt tijdens deze ingreep niet stilgezet. Er is hiervoor dan ook geen hart-longmachine nodig. Uw hart en longen blijven werken tijdens de ingreep.

Chirurgen gebruiken een weefselstabilisatiesysteem om het gebied van het hart waarop zij moeten werken, te fixeren.

De bypassoperatie op een kloppend hart wordt ook wel off-pump coronaire-bypassoperatie (Off Pump Coronary Artery Bypass Surgery – OPCAB) genoemd. Tijdens zowel de OPCAB-operatie als de conventionele operatie wordt de bloedstroom naar het hart hersteld door middel van het aanbrengen van een kransslagaderomleiding. Er is echter aangetoond dat tijdens de off-pump bypassoperatie minder bijwerkingen optreden bij bepaalde typen patiënten.

Wat gebeurt er tijdens een bypassoperatie op een kloppend hart?

Eerst verwijdert uw chirurg een deel van een gezonde ader of slagader uit een ander deel van uw lichaam. Dit heet een graft. De chirurg bevestigt een uiteinde van de graft aan een deel van het hart boven de blokkade in uw slagader. Het andere uiteinde wordt bevestigd aan een deel van uw kransslagader onder de blokkade. Zodra de graft is bevestigd, wordt de bloedstroom naar uw hart hersteld.

Twee typen graftbypasses

Detail - Twee typen graftbypasses

De uitdaging van een coronaire-bypassoperatie op een kloppend hart is dat het moeilijk kan zijn om te hechten of "naaien" op een kloppend hart. De chirurg moet een "stabilisatie"systeem gebruiken om het hart te stabiliseren.

Het stabilisatiesysteem omvat een hartspierstabilisator en een weefselstabilisator. De hartspierstabilisator leidt en houdt het hart op een positie waar de beste toegang is tot de verstopte slagaders. De weefselstabilisator houdt een klein deel van het hart stil, terwijl een chirurg eraan werkt.

Octopus®-weefselstabilisator en Starfish®-hartspierstabilisator

Detail - Octopus®-weefselstabilisator en Starfish®-hartspierstabilisator

De Starfish®2 en Urchin®-hartspierstabilisatoren van Medtronic zijn speciaal ontworpen om het hart in positie te brengen en te houden, zodat de chirurg eenvoudig toegang heeft tot de verstopte bloedvaten, waarvoor de bypassgraft nodig is. De Octopus®-weefselstabilisator van Medtronic minimaliseert / beperkt de beweging van een klein deel van het hart, terwijl de rest van het hart normaal kan blijven kloppen. Hierdoor kan de chirurg de coronaire-bypassoperatie uitvoeren zonder uw hart stil te hoeven leggen en zonder gebruik te maken van de hart-longmachine.

Conventionele coronaire-bypassoperatie op een stilstaand hart

Meer dan 70%2 van alle bypassoperaties wordt uitgevoerd op een stilstaand hart. In tegenstelling tot operaties op een kloppend hart wordt tijdens conventionele bypassoperaties medicatie gebruikt om uw hart stil te zetten.

Een hart-longmachine neemt tijdens de operatie de werking van uw hart en longen over. De hart-longmachine wordt ook wel cardiopulmonale bypassmachine genoemd. De machine heeft een pomp die werkt als het hart en een membraanoxygenator die werkt als de longen.

Een patiënt aan een cardiopulmonale bypass (de hart-longmachine) tijdens een conventionele openhartoperatie. Het Performer<sup>®</sup> CPB systeem is een geavanceerde hart-longmachine, die tijdens de conventionel coronaire-bypassoperatie de taak overneemt van de circulatie van zuurstofrijk bloed door het lichaam. Hierdoor kan de chirurg de operatie uitvoeren op een stilstaand hart.

Een patiënt wordt tijdens een conventionele openhartoperatie aangesloten op een cardiopulmonale bypass (de hart-longmachine). Het Performer® CPB-systeem is een geavanceerde hart-longmachine, die tijdens de conventionele coronaire-bypassoperatie de taak overneemt van de circulatie van zuurstofrijk bloed door het lichaam. Hierdoor kan de chirurg de operatie uitvoeren op een stilstaand hart.

Hart-longmachine

Deze mechanische "hart en longen" zorgen voor de circulatie van zuurstofrijk bloed door uw lichaam. De hart-longmachine verzamelt het bloed. Koolstofdioxide en andere afvalproducten worden verwijderd. De oxygenator voegt zuurstof toe en de warmtewisselaar van de oxygenator verwarmt (of koelt) het bloed. Het bloed wordt voorzichtig terug door het lichaam gecirculeerd. Dit proces wordt perfusie genoemd. De persoon die de hart-longmachine bedient, wordt de perfusionist genoemd.

Uw hart stilzetten

Uw hart wordt gedurende dertig tot negentig minuten van de in totaal drie tot zes uur durende operatie stilgezet. Door de hart-longmachine kan de chirurg op een stilstaand hart werken. Deze techniek wordt al vele jaren met uitstekende resultaten uitgevoerd. Als de operatie voorbij is, starten de chirurg en perfusionist uw hart opnieuw op.

Perfusiesystemen van Medtronic

Autolog

Medtronic ontwikkelt betrouwbare en technisch geavanceerde perfusiesystemen waardoor operaties met een hart-longmachine mogelijk zijn.

Medtronic biedt tevens Autolog-producten die tijdens de operatie het donorbloedgebruik kunnen minimaliseren. Het hergebruik van eigen bloed van de patiënt tijdens en na een operatie krijgt een steeds grotere betekenis. Zo hoeft er geen of minder vreemd bloed van bijvoorbeeld een bloeddonor toegediend te worden. Dankzij deze techniek kunnen het risico op besmetting verminderd en de ziekenhuiskosten verlaagd worden.

Literatuur

  1. Beschikbaar bij Medtronic, Inc.
  2. The Advisory Board: Outlook for Cardiac Surgery, 2006

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels hebt over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig hebt, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Nederland
Medtronic
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
work
Voor algemene vragen:
Tel. +31 (0)45-5668000
Fax +31 (0)45-5668668
MEDISCH-INHOUDELIJKE VRAGEN?
NEEM CONTACT OP MET UW ARTS


Voor ziekenhuizen:
Tel. +31 (0)40-7117555
Fax +31 (0)40-7117522

Customer Care:
Diabetes:
E-mail
MITG (voorheen Covidien):
Tel. +31 (0)20-2061470
Orders MITG (Covidien):
E-mail
Overige producten van Medtronic: E-mail
Orders Medtronic:
E-mail

CareLink-helpdesk voor patiënten met een ICD, pacemaker of Reveal:
Tel. 00800-26663282
work
Voor diabetes-patiënten:

MiniMed Care Diabetes Nederland
(vragen over diabetesproducten):
Tel. 0800-3422338
Tel. +31 (0)45-5668291
Iedere werkdag van
08.30 - 17.00 uur
Netherlands